RingTur.no i oppstartsfasen

Etter å ha fått tildelt midler fra SpareBankstiftelsen Ringerike på Gavedrysset i år, har arbeidet med å lansere RingTur.no nå startet. Den første turen som blir presentert her på siden, er turen til Lagmannskollen.

Men selv om den første turen nå har sett dagens lys her på RingTur.no, så er det fortsatt mye jobb som gjenstår med å få siden opp å gå slik som vi har tenkt. Foreløpig er det kartdataen til Google Maps som ligger på kartløsningen. Det jobbes nå med å få inn mer detaljert turkart fra Kartverket som underlag. Dette er litt teknisk jobb som kan ta noe tid. Så foreløpig må dere ta til takke med det som ligger der. Men har dere spørsmål i forbindelse med noen av turene og hjemmesiden, er det bare å ta kontakt.

Det jobbes fortøpende med å legge ut turer. Det ligger allerede en del